Psykomestring

Psykomestring, tillid og Teamwork

Min danske version af Waleeds udgave af Aesops klassiske fabel om Haren og Skildpadden

Psykomestring og Retspsykiatri

I retspsykiatrisk regi får den vurderede grad af psykomestring betydning for rehabilitering i form af domsændring. 


Psykomestring er her "den samlede evne hos patienten til at forstå, bremse og kompensere for de negative effekter, som psykisk sygdom og lidelse har bidraget med."   Skadhede Jan. 2014

Udebliver mestringsniveauet af psykisk afledte begræns-ninger, vil patienten - af hensyn til retsfølelsen i samfundet - ofte vedblive at være under en form for kontrol. Kontrollen varetages af statsadvokaten og uddelegeres til behandlingsansvarlig, som fortsætter bestræbelserne med at bane vejen for sygdomsforståelse -erkendelse og motivationfor nye strategier. Recovery kan her forstås som garant for vedblivende håb i behandlingen, mens Rehabilitering er pejlemærke for de daglige fremskridt. 


• Sygdomsindsigt gennem psykoedukation
• Compliance gennem sygdomserkendelse
• Adhærens  gennem Psykomestring
Projekt implementeringer

Den spæde start  

Jan 2018 Psykomestringsbegrebet introduceres som projektmål i NAP - Natur Assisteret Program af psykolog Mladen Josipovic

Maj 2017 Psykiatrisygehus Slagelse: Offentlig arrangement hos Psykinfo om Psykomestring og OpgaveStyret Retspsykiatri

Aug 2016 Psykomestringsbegrebet som pejlemærke for håndtering af daglige udfordringer i Ungeteamet på det socialt psykiatrisk bosted, Lunden i Region Hovedstaden.

Januar 2016 Psykomestringsbegrebet og OpgaveStyret behandlingsarkitektur introduceret på Tværfaglig Retspsykiatriske Efteruddannelse (TRE)

Dec. 2015 Psykomestringsbegrebet integreres i Regions Sjællands Manual for formaliseret Psykoedukation

Juni 2015 OS patient-involvering på et åbent retspsykiatrisk sengeafsnit. Personalet har trænet og medudviklet OpgaveStyret tilgang siden 2014. 

Januar 2014 Jesper Skovgaard Gaasedal og Steen Nath Skadhede introducerer OpgaveStyret retspsykiatri med Psykomestring som positivt aktionsmål