Ordets betydninger

Psykomestring

Trykket lægges her...

Modtager perspektivet

 

​Det kan undre, at vi ikke tidligere har haft et ord for  læringseffekt efter terapi, supervision, psykoedukation m.m.


Hvor det pædagogiske lærings-begreb indfanger effektiviteten af den formidlede undervisning, er psykomestring den effekt, som læringen får for vores ageren i verden.

​For Lederen handler psykomestring om at få styr på sine personlige begrænsninger og optimere sine evner for at skabe samarbejde og visioner for organisationen.


Psykomestring er kontekstafhængigt

Psykomestring er et dynamisk begreb, som må defineres ud fra hvilke læremål,der er på spil. Det handler om at blive den bedste udgave af sig selv i en defineret sammenhæng. 


For psykiatriske patienter betyder Psykomestring at kende sig selv og kunne handle på sin indsigt. Med andre ord handler det om at forstå, bremse og kompensere for lidelsens indvirkning.


Behandlerens psykomestring handler om at rehabilitere mennesker og arbejde på at gøre sig selv overflødig. 


Nærmeste nabo


Jeg har i forbindelse med mit arbejde med Regionen Sjællands psykiatriske beredskabs- plan til katastrofesituationer benyttet Bandura's Self-efficacy som et samlende bud på et mål for den psykosociale indsats. Og Psykomestring og Selv-efficacy deler da også den positive mentale dimension. Men mens den maniske patient  f.eks. excellerer i følelse af mestring, glimter psykomestringen ved sit fravær. Med psyko-mestringsberebet får vi således den subjektive som den objektive dimension med.