Psykomestringsbegrebet af Steen Nath Skadhede må benyttes frit under licens af Creative Commons del-på-samme-vilkår international licens 4.0

 

Psykomestring - at KENDE SIG SELV og handle på sin indsigt

Supervisionsopgaver

Supervision er refleksionsgrundlaget for evnen til at handle fagligt kompetent

Værktøjskassen

Det er oplagt fra tid til anden at revurdere gamle paradigmer og tænke nyt

Psykoedukation

Psykoedukation er forudsætningen for den indsigt, som kan give patienter psykomestring.

Psykolog Steen Nath Skadhede

Steen Nath Skadhede er Aut. Cand. Psych. fra Købenshavns Universitet. Mere end 10 års erfaring med psykiatri og retspsykiatri. Ansat i Region Sjælland i psykiatrien i, Slagelse, hvor han varetager psykologiske opgaver i et integreret retslige afsnit der udvikler OpgaveStyret tilgang til behandling af syge borgere med dom til behandling. Deltager i udvikling og implementering af psykoedukation for psykiatrien i Region Sjælland og har en årrække superviseret plejepersonale på Sikringen. Desuden deltaget i arbejdsgruppen for regionalt beredskabsarbejde med udvikling af manualer og undervisning.


Baggrund

Psykomestring

OS for OpgaveStyret

Udvikling af ny behandlingsarkitektur